De Diudesfroch

von Michael Linder

Dat em et fast net glift,
wat dem Fritz met zahn Johr giht durch seng Hift.
He frecht den Pfarrer: Herr Pfarrer, en äser Gemin
sen Sä Pfarrer nor ellin
uch wä ault sen Sä schiin?
-Vergongen Woch hun ech erfealt,
värenseszig Johr af deser gottesherrlicher Wealt.
-Dro sen Sä schiin ault
en kennen sterwen bault.
-Wie saul Sä begrüowen, wie halt de Lech?
Frecht der Fritz gunz frech.
Denn Vikar Sä uch nichen hun,
wie driht Sä dro dervun ?
Uch äs ault Rektor kit nimmi en de Schill
den hot der Dewel schiin feest um Siil.
-Wat tea mech enzt host gefrocht,
un det sterwen, hun ech näckest gedocht.
Awer ihr sellt mech net schmessen en de Keukel, noch Bäsch,
dro saul mech begüowen eus Kopesch......
ech warden daut nimmi sahn,
der aingresch-katolesch Kaplan


Zurück zur Humor-Seite...