Der angem Gang

Volksgut

Wor der Hans an angem Gang,
en gebläcklich Fratzen
mät er bieser spätzer Zang
uch growen Bierenpratzen.

Seng Gesicht wor gunz zerkratzt
Riwen ha, diurt Bellen,
Afgesprangen uch zeplatzt
vum ze villen hellen.

Seng Herr Voter wul en dro
mät der Strijel kemmen
uch der Hans merkt wat et wor,
en verseuckt ewech ze rennen.


Zurück zur Humor-Seite...